ยิงสกัดกั้น ตั้งรับ(ข้าศึก) ภาษาญี่ปุ่น

迎え撃つ แปลว่า
(迎え撃つ อ่านว่า むかえうつ[mukaeutsu])

ยิงสกัดกั้น ตั้งรับ(ข้าศึก) ภาษาญี่ปุ่น 迎え撃つ

ตัวอย่างประโยค 迎え撃つ ภาษาญี่ปุ่น

もし曹操を迎え撃つと お決めなら

ใส่ความเห็น