ต่อกร เคลื่อนที่ไปยัง หันไปยัง ภาษาญี่ปุ่น

向う แปลว่า
(向う อ่านว่า むかう[mukau])

ต่อกร เคลื่อนที่ไปยัง หันไปยัง ภาษาญี่ปุ่น 向う

ตัวอย่างประโยค 向う ภาษาญี่ปุ่น

向うに腰を据えたらしい

ใส่ความเห็น