ตรวจดูอาการป่วย ภาษาญี่ปุ่น

診る แปลว่า
(診る อ่านว่า みる[miru])

ตรวจดูอาการป่วย ภาษาญี่ปุ่น 診る

ตัวอย่างประโยค 診る ภาษาญี่ปุ่น

医者があなたを診る 気持ちはわかるでしょ?

ใส่ความเห็น