มิลลิวินาที ภาษาญี่ปุ่น

ミリ秒 แปลว่า
(ミリ秒 อ่านว่า みりびょう[miri byō])

มิลลิวินาที ภาษาญี่ปุ่น ミリ秒

ตัวอย่างประโยค ミリ秒 ภาษาญี่ปุ่น

ミリ秒まで言え

ใส่ความเห็น