มิลลิกรัม ภาษาญี่ปุ่น

ミリグラム แปลว่า
(ミリグラム อ่านว่า みりぐらむ[miri guramu])

มิลลิกรัม ภาษาญี่ปุ่น ミリグラム

ตัวอย่างประโยค ミリグラム ภาษาญี่ปุ่น

・・静注デモロールを75ミリグラムと リドカイン2%を用意しろ

ใส่ความเห็น