ล้าน หนึ่งล้าน ภาษาญี่ปุ่น

ミリオン แปลว่า
(ミリオン อ่านว่า みりおん[miri on])

ล้าน หนึ่งล้าน ภาษาญี่ปุ่น ミリオン

ตัวอย่างประโยค ミリオン ภาษาญี่ปุ่น

ミリオンダラー・ベイビーって言いたいの?

ใส่ความเห็น