ความคิดที่เป็นเลิศ ภาษาญี่ปุ่น

妙案 แปลว่า
(妙案 อ่านว่า みょうあん[myō an])

ความคิดที่เป็นเลิศ ภาษาญี่ปุ่น 妙案

ตัวอย่างประโยค 妙案 ภาษาญี่ปุ่น

おお それは妙案

ใส่ความเห็น