(สืบเชื้อสาย)ต่อๆกันมาไม่ขาดตอน ภาษาญี่ปุ่น

脈々 แปลว่า
(脈々 อ่านว่า みゃくみゃく[mi ~yakumyaku])

(สืบเชื้อสาย)ต่อๆกันมาไม่ขาดตอน ภาษาญี่ปุ่น 脈々

ตัวอย่างประโยค 脈々 ภาษาญี่ปุ่น

脈々と生き続ける。

ใส่ความเห็น