มีท้อง การปฏิบัติตัว ความประพฤติ ภาษาญี่ปุ่น

身持ち แปลว่า
(身持ち อ่านว่า みもち[mi mochi])

มีท้อง การปฏิบัติตัว ความประพฤติ ภาษาญี่ปุ่น 身持ち

ตัวอย่างประโยค 身持ち ภาษาญี่ปุ่น

身持ちの良さはみんな知ってるわ

ใส่ความเห็น