สะดุดตา ดูดี ภาษาญี่ปุ่น

見栄え แปลว่า
(見栄え อ่านว่า みばえ[miba e])

สะดุดตา ดูดี ภาษาญี่ปุ่น 見栄え

ตัวอย่างประโยค 見栄え ภาษาญี่ปุ่น

見栄えも良く無いし 楽しくも…

ใส่ความเห็น