ทอดทิ้ง เลิกสนใจ เลิกหวัง ภาษาญี่ปุ่น

見放す แปลว่า
(見放す อ่านว่า みはなす[mihanasu])

ทอดทิ้ง เลิกสนใจ เลิกหวัง ภาษาญี่ปุ่น 見放す

ตัวอย่างประโยค 見放す ภาษาญี่ปุ่น

見放すもんか 君はオレの息子だ

ใส่ความเห็น