เลือก (เวลาหรือสิ่งที่เหมาะสม) ภาษาญี่ปุ่น

見計らう แปลว่า
(見計らう อ่านว่า みはからう[mihakarau])

เลือก (เวลาหรือสิ่งที่เหมาะสม) ภาษาญี่ปุ่น 見計らう

ตัวอย่างประโยค 見計らう ภาษาญี่ปุ่น

最良の時間を見計らうのさ

ใส่ความเห็น