เรื่องส่วนตัว ภาษาญี่ปุ่น

身の上 แปลว่า
(身の上 อ่านว่า みのうえ[minō e])

เรื่องส่วนตัว ภาษาญี่ปุ่น 身の上

ตัวอย่างประโยค 身の上 ภาษาญี่ปุ่น

はっ。 内府様のお身の上

ใส่ความเห็น