แปซิฟิกใต้ ภาษาญี่ปุ่น

南太平洋 แปลว่า
(南太平洋 อ่านว่า みなみたいへいよう[Minami tai e iyou])

แปซิฟิกใต้ ภาษาญี่ปุ่น 南太平洋

ตัวอย่างประโยค 南太平洋 ภาษาญี่ปุ่น

冷戦のピークの頃 ソ連のミサイル潜水艦が 南太平洋で行方不明となった

ใส่ความเห็น