ยังไปไม่ถึง ภาษาญี่ปุ่น

未到 แปลว่า
(未到 อ่านว่า みとう[mitou])

ยังไปไม่ถึง ภาษาญี่ปุ่น 未到

ตัวอย่างประโยค 未到 ภาษาญี่ปุ่น

いつか行こう全生命も未到未開拓

ใส่ความเห็น