ยังไม่กำหนดแน่นอน ภาษาญี่ปุ่น

未定 แปลว่า
(未定 อ่านว่า みてい[mi tei])

ยังไม่กำหนดแน่นอน ภาษาญี่ปุ่น 未定

ตัวอย่างประโยค 未定 ภาษาญี่ปุ่น

専攻は未定で無所属 歓迎されたのはここだけ

ใส่ความเห็น