การสอดแนม การจารชน การสืบความลับ ภาษาญี่ปุ่น

密偵 แปลว่า
(密偵 อ่านว่า みってい[mitte i])

การสอดแนม การจารชน การสืบความลับ ภาษาญี่ปุ่น 密偵

ตัวอย่างประโยค 密偵 ภาษาญี่ปุ่น

我ら側に戻り 多大な危険を冒し密偵となって―

ใส่ความเห็น