การลักลอบนำเข้า ภาษาญี่ปุ่น

密航 แปลว่า
(密航 อ่านว่า みっこう[mikkō])

การลักลอบนำเข้า ภาษาญี่ปุ่น 密航

ตัวอย่างประโยค 密航 ภาษาญี่ปุ่น

そして 西海岸行きの貨物船で密航した

ใส่ความเห็น