(ระเบียบ แผนการ)เสีย (ผม)ยุ่ง วุ่นวาย ภาษาญี่ปุ่น

乱れる แปลว่า
(乱れる อ่านว่า みだれる[midareru])

(ระเบียบ แผนการ)เสีย (ผม)ยุ่ง วุ่นวาย ภาษาญี่ปุ่น 乱れる

ตัวอย่างประโยค 乱れる ภาษาญี่ปุ่น

これはひどい 宇宙の法則が乱れる

ใส่ความเห็น