จุดเด่น มิโซะ เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

味噌 แปลว่า
(味噌 อ่านว่า みそ[miso])

จุดเด่น มิโซะ เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 味噌
ซุปมิโซะ ซุปเต้าเจี้ยว ภาษาญี่ปุ่น 味噌

ตัวอย่างประโยค 味噌 ภาษาญี่ปุ่น

味噌汁飲んじゃってくれ。

ใส่ความเห็น