การแสดงโชว์ ภาษาญี่ปุ่น

見世物 แปลว่า
(見世物 อ่านว่า みせもの[mise mono])

การแสดงโชว์ ภาษาญี่ปุ่น 見世物

ตัวอย่างประโยค 見世物 ภาษาญี่ปุ่น

男は、自分が行くところは何処でも 見世物の中心のように見える

ใส่ความเห็น