วิสกี้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น

水割り แปลว่า
(水割り อ่านว่า みずわり[mizu wari])

วิสกี้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น 水割り

ตัวอย่างประโยค 水割り ภาษาญี่ปุ่น

バーボンの水割り

ใส่ความเห็น