แอ่งน้ำขัง น้ำขังตามพื้นถนน ภาษาญี่ปุ่น

水たまり แปลว่า
(水たまり อ่านว่า みずたまり[mizu tamari])

แอ่งน้ำขัง น้ำขังตามพื้นถนน ภาษาญี่ปุ่น 水たまり

ตัวอย่างประโยค 水たまり ภาษาญี่ปุ่น

崖っぷちで水たまりすら燃えていました

ใส่ความเห็น