ผ้าลาดหยดน้ำกลมๆ หยดน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

水玉 แปลว่า
(水玉 อ่านว่า みずたま[mizu tama])

ผ้าลาดหยดน้ำกลมๆ หยดน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 水玉

ตัวอย่างประโยค 水玉 ภาษาญี่ปุ่น

例え水玉がピンクでもね ありがとう

ใส่ความเห็น