ไม่เคยรู้จัก ภาษาญี่ปุ่น

見ず知らず แปลว่า
(見ず知らず อ่านว่า みずしらず[mizu shirazu])

ไม่เคยรู้จัก ภาษาญี่ปุ่น 見ず知らず

ตัวอย่างประโยค 見ず知らず ภาษาญี่ปุ่น

《なんで 見ず知らずのヤツに→

ใส่ความเห็น