อันใหม่ ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ภาษาญี่ปุ่น

未使用 แปลว่า
(未使用 อ่านว่า みしよう[mishiyou])

อันใหม่ ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ภาษาญี่ปุ่น 未使用

ตัวอย่างประโยค 未使用 ภาษาญี่ปุ่น

友軍の銃を付ける 未使用で持ち主が逃げた

ใส่ความเห็น