คนถนัดขวา ภาษาญี่ปุ่น

右利き แปลว่า
(右利き อ่านว่า みぎきき[migi kiki])

คนถนัดขวา ภาษาญี่ปุ่น 右利き

ตัวอย่างประโยค 右利き ภาษาญี่ปุ่น

左利きじゃなくて 右利きだから

ใส่ความเห็น