จากขวาถึงซ้าย ภาษาญี่ปุ่น

右から左へ แปลว่า
(右から左へ อ่านว่า みぎからひだりへ[migi kara hidari e])

จากขวาถึงซ้าย ภาษาญี่ปุ่น 右から左へ

ตัวอย่างประโยค 右から左へ ภาษาญี่ปุ่น

右から左へ 又は 左から右

ใส่ความเห็น