ความเห็นแก่ตัว ภาษาญี่ปุ่น

身勝手 แปลว่า
(身勝手 อ่านว่า みがって[mi gatte])

ความเห็นแก่ตัว ภาษาญี่ปุ่น 身勝手

ตัวอย่างประโยค 身勝手 ภาษาญี่ปุ่น

自分の身勝手な人生に 意味があったと思いたい?

ใส่ความเห็น