ป่าเถื่อน ภาษาญี่ปุ่น

未開 แปลว่า
(未開 อ่านว่า みかい[mi kai])

ป่าเถื่อน ภาษาญี่ปุ่น 未開

ตัวอย่างประโยค 未開 ภาษาญี่ปุ่น

いつか行こう全生命も未到未開

ใส่ความเห็น