เหลือบตามอง น่าชื่นชมยกย่อง เงยหน้าดู ภาษาญี่ปุ่น

見上げる แปลว่า
(見上げる อ่านว่า みあげる[miageru])

เหลือบตามอง น่าชื่นชมยกย่อง เงยหน้าดู ภาษาญี่ปุ่น 見上げる

ตัวอย่างประโยค 見上げる ภาษาญี่ปุ่น

見上げると 星や―

ใส่ความเห็น