เมืองแมนฮัตตัน ภาษาญี่ปุ่น

マンハッタン แปลว่า
(マンハッタン อ่านว่า まんはったん[ma n hatta n])

เมืองแมนฮัตตัน ภาษาญี่ปุ่น マンハッタン

ตัวอย่างประโยค マンハッタン ภาษาญี่ปุ่น

マンハッタンを封鎖して ルークも娘も逃がすな

ใส่ความเห็น