การสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ ภาษาญี่ปุ่น

マンネリ แปลว่า
(マンネリ อ่านว่า まんねり[ma n neri])

การสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ ภาษาญี่ปุ่น マンネリ

ตัวอย่างประโยค マンネリ ภาษาญี่ปุ่น

でないとマンネリ化しちまう

ใส่ความเห็น