น้อยครั้งมาก(ใช้กับรูปปฏิเสธ) นานๆ ครั้ง ภาษาญี่ปุ่น

稀に แปลว่า
(稀に อ่านว่า まれに[mare ni])

น้อยครั้งมาก(ใช้กับรูปปฏิเสธ) นานๆ ครั้ง ภาษาญี่ปุ่น 稀に

ตัวอย่างประโยค 稀に ภาษาญี่ปุ่น

何の文句もつけようがない 史上稀に見るこの試合

ใส่ความเห็น