ทั้งชิ้น ทั้งตัว ทั้งก้อน ภาษาญี่ปุ่น

丸ごと แปลว่า
(丸ごと อ่านว่า まるごと[marugoto])

ทั้งชิ้น ทั้งตัว ทั้งก้อน ภาษาญี่ปุ่น 丸ごと

ตัวอย่างประโยค 丸ごと ภาษาญี่ปุ่น

体を丸ごと届けなくても いいんだぜ ブライアン

ใส่ความเห็น