ไข้มาลาเรีย ภาษาญี่ปุ่น

マラリア แปลว่า
(マラリア อ่านว่า まらりあ[ma rari a])

ไข้มาลาเรีย ภาษาญี่ปุ่น マラリア

ตัวอย่างประโยค マラリア ภาษาญี่ปุ่น

最近の集計では抗マラリアワクチンの 70%を押さえた

ใส่ความเห็น