อินเดียนแดงเผ่ามายะ ภาษาญี่ปุ่น

マヤ แปลว่า
(マヤ อ่านว่า まや[ma ya])

อินเดียนแดงเผ่ามายะ ภาษาญี่ปุ่น マヤ

ตัวอย่างประโยค マヤ ภาษาญี่ปุ่น

エジプト マヤ シュメール バビロンなど

ใส่ความเห็น