กลางฤดูร้อน ภาษาญี่ปุ่น

真夏 แปลว่า
(真夏 อ่านว่า まなつ[ma Natsu])

กลางฤดูร้อน ภาษาญี่ปุ่น 真夏

ตัวอย่างประโยค 真夏 ภาษาญี่ปุ่น

真夏のゴミ捨て場に 取り残された死体のようだ

ใส่ความเห็น