บั้นปลายของชีวิต ภาษาญี่ปุ่น

末路 แปลว่า
(末路 อ่านว่า まつろ[matsuro])

บั้นปลายของชีวิต ภาษาญี่ปุ่น 末路

ตัวอย่างประโยค 末路 ภาษาญี่ปุ่น

何であれ 悲惨な末路だろうな

ใส่ความเห็น