นอกเมือง ภาษาญี่ปุ่น

町外れ แปลว่า
(町外れ อ่านว่า まちはずれ[machi hazure])

นอกเมือง ภาษาญี่ปุ่น 町外れ

ตัวอย่างประโยค 町外れ ภาษาญี่ปุ่น

社会保障とはつまり「町外れの未亡人が生活出来る様に 私は税金を払おう」と言う事だ

ใส่ความเห็น