หัวมุมถนน ภาษาญี่ปุ่น

街角 แปลว่า
(街角 อ่านว่า まちかど[machi kado])

หัวมุมถนน ภาษาญี่ปุ่น 街角

ตัวอย่างประโยค 街角 ภาษาญี่ปุ่น

実際 ローマかミラノの街角で そんなことを言えば

ใส่ความเห็น