คำวิจารณ์ ภาษาญี่ปุ่น

批評 แปลว่า
(批評 อ่านว่า ひひょう[hi hyō])

คำวิจารณ์ ภาษาญี่ปุ่น 批評

ตัวอย่างประโยค 批評 ภาษาญี่ปุ่น

批評を聞かせてくれ

ใส่ความเห็น