ลูกไฟ ประกายไฟ ภาษาญี่ปุ่น

火花 แปลว่า
(火花 อ่านว่า ひばな[hiba na])

ลูกไฟ ประกายไฟ ภาษาญี่ปุ่น 火花

ตัวอย่างประโยค 火花 ภาษาญี่ปุ่น

どんな火花がこのカゴを爆発させるか 誰がわかるでしょうか

ใส่ความเห็น