แต่ละวัน ภาษาญี่ปุ่น

日に日に แปลว่า
(日に日に อ่านว่า ひにひに[hinihini])

แต่ละวัน ภาษาญี่ปุ่น 日に日に

ตัวอย่างประโยค 日に日に ภาษาญี่ปุ่น

奴は日に日に力を増してる 急がねば

ใส่ความเห็น