สถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ภาษาญี่ปุ่น

日向 แปลว่า
(日向 อ่านว่า ひなた[hinata])

สถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ภาษาญี่ปุ่น 日向

ตัวอย่างประโยค 日向 ภาษาญี่ปุ่น

日向を歩いたら運がなくなるんです

ใส่ความเห็น