ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ภาษาญี่ปุ่น

一人占め แปลว่า
(一人占め อ่านว่า ひとりじめ[hitoriji me])

ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ภาษาญี่ปุ่น 一人占め

ตัวอย่างประโยค 一人占め ภาษาญี่ปุ่น

何か大物を掴んで 一人占めする気だな

ใส่ความเห็น