การหลับซักงีบ การพักสักครู่ ภาษาญี่ปุ่น

一休み แปลว่า
(一休み อ่านว่า ひとやすみ[hito Yasumi])

การหลับซักงีบ การพักสักครู่ ภาษาญี่ปุ่น 一休み

ตัวอย่างประโยค 一休み ภาษาญี่ปุ่น

なぜここにいる? チョット一休み

ใส่ความเห็น