ต่อหน้าสาธารณะ ภาษาญี่ปุ่น

人前では แปลว่า
(人前では อ่านว่า ひとまえでは[hito maede wa])

ต่อหน้าสาธารณะ ภาษาญี่ปุ่น 人前では

ตัวอย่างประโยค 人前では ภาษาญี่ปุ่น

でも人前ではあまり…

ใส่ความเห็น