สังคมโลก ท่ามกลางฝูงชน ภาษาญี่ปุ่น

人中 แปลว่า
(人中 อ่านว่า ひとなか[hito naka])

สังคมโลก ท่ามกลางฝูงชน ภาษาญี่ปุ่น 人中

ตัวอย่างประโยค 人中 ภาษาญี่ปุ่น

中国 アヘン商人中毒死

ใส่ความเห็น