เศษเล็กๆ ชิ้นๆ ภาษาญี่ปุ่น

一切れ แปลว่า
(一切れ อ่านว่า ひときれ[hito kire])

เศษเล็กๆ ชิ้นๆ ภาษาญี่ปุ่น 一切れ

ตัวอย่างประโยค 一切れ ภาษาญี่ปุ่น

パンを一切れ・・ いただけませんか?

ใส่ความเห็น